Na přípravě plesu se podílela

reklamní agentura

PLES FARMACIE 2020, 29. ÚNORA 2020, PALÁC ŽOFÍN, PRAHA